Generalforsamling 2021
Tidspunkt
07.09.2021 kl. 18.00 - 07.09.2021 kl. 20.00
Sted
Rosenbækhuset
Beskrivelse

 

Årets generalforsamling bliver, hvis corona-restriktionerne tillader det, afholdt tirsdag den 25. maj kl. 18.00 - 20.00

Vi håber på, at vi kan samles i Rosenbækhuset, og at vi har mulighed for at danse efter selve generalforsamlingen.

I tilfælde af fortsat nedlukning, vil aflysning blive annonceret her på hjemmesiden og på Facebook.

Dagsorden for generalforsamlingen bliver iht. vedtægterne sendt ud min. 3 uger før.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer , undtaget heraf er medlemmer i restance.

Bestyrelsen
Baila él tango

 

Baila el Tango