• Undervisning

  Baila el tango afholder jævnligt undervisning eller har undervisningstilbud fra folk der brænder for at udbrede tangoen. Undervisningen tager hensyn til det niveau du er på, om du aldrig har danse før, er let øvede eller øvede. Undervisning i tango er typisk forløb over flere gange modsat workshops der vare 1-1½ time og har et særligt tema.

  Læs mere...
 • Milongas og Practica

  En Milonga er et sted hvor folk danser socialt tango og hvor der spilles musik af en DJ eller et levende orkester. En Practica er et sted, hvor folk øver tangoens trin, teknik og figurer. Steder hvor folk både benyttes som milonga og practica kaldes ofte en Practilonga. Du behøves ikke at have en dansepartner med når der afholdes practica, men hvis du/i arbejder med bestemte ting, kan det være en fordel.

  Læs mere...
 • Bliv medlem

  “Baila el Tango” betyder “at danse tango” på spansk, og er samtidig navnet på tango foreningen på Fyn.

  Foreningen Baila el Tango startede som en udløber af de første kurser i argentinsk tango i Odense i december 1997. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til argentinsk tango og skabe muligheder for at dyrke den fælles interesse. 

  Læs mere...
 • Bliv frivillig

  Baila el Tango bygger på frivilligt arbejde. Vi har en ambition om at få flere aktive med i udviklingen og udbredelsen af den argentinske tango på Fyn. 

  Læs mere...

Baila el Tango Årsmøde 2020

bailaeltangotemadag20115

Baila el Tango Indkaldelse til Årsmødet 2020 for Bailá el Tango - Argentinsk Tango på Fyn. Stil op som kandidat og få direkte indflydelse i udviklingen af foreningen. Eller få indflydelse på, hvem der bliver valgt ind i bestyrelsen til generalforsamlingen. 

Tirsdag den 8. september 2020 kl. 18:15 - 20  Rosenbæk Huset, Rosenbæk Torv 30, 5000 Odense C 

  

Program:

 • Kl. 18:15 - 19:30 Generalforsamling 2020
 • Kl. 19:30 - 20:00 Let traktement
 • Kl. 20:00 - 21:45 Practilonga

 


Generalforsamlingens dagsorden er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Formandens beretning og beretning fra underudvalg
5. Fremlæggelse af revideret regnskab fra sidste kalenderår
6. Indkomne forslag
7. Indeværende års aktiviteter
8. Forslag til budget for indeværende år
9. Forslag til kontingent for næste kalenderår
    Bestyrelsen foreslår at kontingent for 2021 bliver 200 kr.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
     Henning Leth er på valg - ønsker ikke genvalg
     Lis Pedersen er på valg - ønsker ikke genvalg
     John Svendsen er på valg - ønsker ikke genvalg

     Vakant

11. Valg af 2 suppleanter

12. Valg af revisor og suppleant
13. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen.

 

 

Share