Baila el Tango Årsmøde 2020

bailaeltangotemadag20115

Baila el Tango Indkaldelse til Årsmødet 2020 for Bailá el Tango - Argentinsk Tango på Fyn. Stil op som kandidat og få direkte indflydelse i udviklingen af foreningen. Eller få indflydelse på, hvem der bliver valgt ind i bestyrelsen til generalforsamlingen. 

Fredag den 20. marts 2020 kl. 18 - 20  OASK, Rugårdsvej 15A, 5000 Odense C 

  

Program:

  • Kl. 18:00 - 19:30 Generalforsamling 2020
  • Kl. 19:30 - 20:00 Mad
  • Kl. 20:00 - 24:00 Milonga La Fionia

 


Generalforsamlingens dagsorden er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Formandens beretning og beretning fra underudvalg
5. Fremlæggelse af revideret regnskab fra sidste kalenderår
6. Indkomne forslag
7. Indeværende års aktiviteter
8. Forslag til budget for indeværende år
9. Forslag til kontingent for næste kalenderår
    Bestyrelsen foreslår at kontingent for 2021 bliver 200 kr.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
     Henning Leth er på valg - ønsker ikke genvalg
     Lis Pedersen er på valg - ønsker ikke genvalg
     John Svendsen er på valg - ønsker ikke genvalg

     Vakant

11. Valg af 2 suppleanter

12. Valg af revisor og suppleant
13. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen.

 


 

 

Share