Baila el Tango Visionsarbejde i 2018

Baila el tango - Visionsarbejde 2018 1

Baila el Tango inviterer dig hermed til at bidrage til foreningens visionsarbejde. Christel og Dariusz fremlagde arbejdet på foreningens Årsmøde 2019. Den nye bestyrelse vil arbejde videre med oplægget i konkrete tiltag. Du kan kontakte foreningen, hvis du har nogle gode ideer. De vil så indgå i bestyrelsens prioriteringer. Hvis du vil være frivillig med at gennemføre nogle af tiltagene, så meld dig!

Kontakt: Henning Leth på 40953877 og bailaeltango@gmail.com Se oplæg HER