Baila el Tango Årsmøde 2019

bailaeltangotemadag20115

Baila el Tango Indkaldelse til Årsmødet 2019 for Bailá el Tango - Argentinsk Tango på Fyn. Få indflydelse på hvem der bliver valgt ind i bestyrelsen til generalforsamlingen og deltag i diskussionen om hvilken vej vi skal udvikle os.

Søndag den 17. marts 2019 kl. 11 - 13  Nyborgvej 30A, 5000 Odense C 

  

Program:

  • Kl. 11:00 - 13:00 Generalforsamling 2019
  • Kl. 13:00 - 14:00 Let traktement herunder diskussion af udvikling af tango-miljøet
  • Kl. 14:30 - 17:30 Milonga Prinsens Baghave 

Generalforsamlingens dagsorden er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Formandens beretning og beretning fra underudvalg
    Evt. beretning fra andre dele af tangomiljøet på Fyn
5. Fremlæggelse af revideret regnskab fra sidste kalenderåret
6. Indkomne forslag
7. Indeværende års aktiviteter
8. Forslag til budget for indeværende år
9. Forslag til kontingent for næste kalenderår
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
     Ole Maagaard hansen er på valg
     Inge Vester er på valg
     Nina Hartel er på valg     

11. Valg af 2 suppleanter

12. Valg af revisor og suppleant
13. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen.

 

 


Diskussionpunkter for udviklingen af tango-miljøet:

 

  • Endnu ikke valgt
  • Andre emner?

 

Share